Meer geld beschikbaar voor verduurzaming woningen

Uit de voortgangsrapportage Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving blijkt dat vorig jaar het aardgasverbruik in woningen met zo'n 15 procent is gedaald. Dat is deels te danken aan de toename in duurzaamheidsmaatregelen in woningen. Zo zijn er in 2022 zo'n 100.000 warmtepompen geplaatst, verdubbelde het aantal subsidieaanvragen en kregen meer dan 200.000 woningen een beter energielabel. Tot en met 2030 wordt in totaal 13 miljard euro geïnvesteerd in verduurzamingsmaatregelen.